Yamada Komuten Fujieda showroom

0E5A0714
Principal useshowroom
Total floor area360㎡
AddressFujieda Shizuoka
Completion date2016.10
ConstructerYamada Komuten
Work contentsDesign / Supervision
RepresentativeHiroyuki Niwa / Satoshi Shuwari
PhotographerHiroyuki Hori

PHOTO GALLERY

0E5A0673 2
0E5A0628
0E5A0528
0E5A0741